Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ЕТ РОСИ-995 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.rosi-995.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Enter, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на  www.rosi-995.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента/, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.rosi-995.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Поръчка", потребителите се съгласяват, да закупят стоките намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен договор за покупко-продажба.

5. ЕТ РОСИ-995 си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ЕТ РОСИ-995 уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове. Всички ццени са с включен  ДДС.

7. Възможни са неточности или грешки в описанията на продуктите, също така изображенията и видео материалите са с илюстративен характер и е възможно отклонение в цветовете или дизайна на предлаганите артикули тъй като производителя си запазва правото да прави такива промени и  ЕТ РОСИ-995 не носи отговорност за подобни отклонения.

II. ДОСТАВКА

7. Доставката се извършва с куриерска фирма. След предаване на стоката на куриер, ЕТ РОСИ-995 се освобождава от отговорността за пратката и всички рискове от повреждане и/или загубване на стоката при доставката, която отговорност се прехвърля върху куриерската фирма.

 ЕТ РОСИ-995 не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице (право на преглед). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ЕТ РОСИ-995. В случаите когато от ЕТ РОСИ-995 са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЕТ РОСИ-995 не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕТ РОСИ-995 се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновен преглед, Клиентът може да поиска доставената му стока, да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

ЕТ РОСИ-995 предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

Чл.1.Законова гаранция

1.1. В съответствие с предвиденото в българското законодателство ЕТ РОСИ-995   отговаря спрямо физически лица-потребители за всяко несъответствие, което е съществувало в момента на доставката на стоката и се прояви в рамките на две години, считано от този момент. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „погребител“ срокът на гаранцията е една година.

1.2.Ако имате някакви рекламации, свързани с дефекти на получените продукти моля да се обърнете към нас в срока на гаранцията на следния имейл адрес -sales@rosi-995.com

1.3.Ние си запазваме правото да не обслужим рекламация, ако клиентът не докаже, че продуктът е закупен от нас (ако липсва касов бон, фактура, бележка от куриер за Пощенски Паричен Превод или гаранционна карта).

 

Чл.2.Търговска гаранция и следпродажбено обслужване

В определени случаи ЕТ РОСИ-995  предоставя търговска гаранция, която е по-благоприятна за Потребителя..


Чл.3.Тип стоки: Резервни части

3.1.Законовата гаранция по отношение на физически лица-потребители е две години или упоменатия в гаранционната карта. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „потребител“  срокът на гаранцията е една година.

3.2.Гаранцията се предоставя от ЕТ РОСИ-995 . Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.

3.3.Рекламации за резервни части се предявяват със следните документи:


  • Документи за покупка: (касова бележка или фактура);
  • Гаранционна карта (ако изделието е предоставено с такава);
  • Документ от оторизиран сервиз за извършения ремонт ( протокол за монтаж от правоспособно лице).

Чл.4.Тип стоки: Инструменти и части за хладилна и климатична техника

4.1.Законовата гаранция по отношение на физически лица-потребители е две години или упоменатия в гаранционната карта. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „потребител“  срокът на гаранцията е една година За инструменти Refco и Rothenberger гаранционният срок е 2 години.

4.2.Гаранцията се предоставя от ЕТ РОСИ-995 . Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.

4.3.Рекламации за този тип стоки се предявяват със следните документи:


  • Документи за покупка: (касова бележка или фактура);
  • Гаранционна карта ( ако изделието е предоставено с такава);
  • Сертификат за правоспособност за работа с хладилна и климатична техника. (сертификат за правоспособност на лицето използвало или монтирало техниката).

Чл.6.Процедура за предявяване на рекламация:

6.1.В срока на гаранцията се свържете с отдела ни за рекламации на телефон:0888 23 34 39
6.2. Изпратете дефектиралата стока с упоменатите документи за съответния тип продукт и Ваша контактна информация (транспортните разходи са за сметка на клиента).
6.3. След извършване на анализ от експерти относно причините за настъпилата дефектация ще бъдете уведомени в 30 дневен срок дали рекламацията ще бъде уважена. Ако се установи, че стоката не е била използвана по предназначение или не са спазени инструкциите за монтаж или за експлоатация рекламацията няма да бъде уважена.

 

Чл.7.Процедура при основателна рекламация:

7.1.При предявена основателна претенция за рекламация на стока, Клиентът има право да изберете една от посочените опции:

 • Замяна на стоката с нова;
 • Избор на друг продукт за съответната стойност;
 • Възстановяване на платената сума.

 

Чл.8.Процедура при неоснователна рекламация:

8.1.За неоснователна рекламация се смята всяка рекламация, която не отговаря на изискванията на закона - няма задължителни придружаващи документи, дефектът на стоката е настъпил поради неправилна експлоатация, монтаж или съхранение и др.

8.2.При неоснователна рекламация се извършват следните действия:

 • Издаване на протокол за причина за отказ на гаранция.
 • Връщане обратно на стоката към клиента (транспортните разходи са за негова сметка )

 

ВАЖНО!

 • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
 • Моля разопаковайте и огледайте Вашата пратка, при доставката, за цялост, липси и деформации в присъствие на куриера.
 • Гаранцията за всички резервни части важи само, ако са монтирани от оторизиран сервиз за съответната марка, за което трябва да се представи документ от същия за извършения ремонт.
 • Рекламации за липси, счупване или нараняване на продуктите се приема само в присъствие на куриера, за което трябва да се състави протокол.
 • При монтаж, извършен от неправоспособно лице за извършване на подобен тип дейности, продавачът не носи отговорност.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до офис на куриера. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина  www.rosi-995.com

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява  ЕТ РОСИ-995  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата  www.rosi-995.com

Съобразно закона в ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., клиентът има право да се откаже от своята онлайн покупка, както и от покупки, направени извън магазин (напр. от амбулантен търговец, по телефона или по пощата) в срок от 14 дни.

Този „период на размисъл" изтича 14 дни след получаването на стоките. Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

В рамките на този срок клиентът може да се откаже от своята поръчка поради каквато и да е причина - дори ако просто промени решението си, при което клиентът поема разходите по обратния транспорт.

За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва недвусмислено да информира  ЕТ РОСИ-995 за решението си да се откаже от покупката. Може да направи това например като добави писмена декларация към стоките, които връща по пощата, куриер и т.н., или като изпрати факс или електронно съобщение. Не е достатъчно само да върне стоките.  ЕТ РОСИ-995 трябва да предостави стандартен формуляр за отказ, който клиентът може, но не е длъжен да използва, за да уведоми  ЕТ РОСИ-995 за своя отказ.

ЕТ РОСИ-995 трябва да върне на клиентът заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако стоките не са получени или доказателство, че са му изпратени.  ЕТ РОСИ-995 обаче може да таксува допълнително, ако изрично клиентът е поискал нестандартна (експресна) доставка. При такива условия, клиентът заплаща транспортните разходи.

За обемисти стоки, ЕТ РОСИ-995  трябва да информира клиентът поне за приблизителните разходи за връщане на стоките. Клиентът трябва да изпрати стоките на  ЕТ РОСИ-995 до 14 дни, след като е информирал  ЕТ РОСИ-995 , че иска да се откаже.

При отказ от страна на клиента в рамките на 14 дневния срок,  клиентът поема транспортните разходи.

Внимание!
 Моля, клиентът да има в предвид, че не може да използва получените стоки, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи  на клиента, да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

Също така правото на връщане на стоки в 14 дневен срок не важи за отворени,монтирани и  употребени стоки.

При възникване на спор, клиентът има право да се обърне към
Комисията за Защита на Потребителя с адрес:
http://www.kzp.bg
И електронна поща:
adr.sofia@kzp.bg

Органи за Алтернативно Решаване на Спорове, с уеб адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ЕТ РОСИ-995   се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ЕТ РОСИ-995 услуги;

•    да уведомява незабавно ЕТ РОСИ-995   за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ЕТ РОСИ-995   и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез  www.rosi-995.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ЕТ РОСИ-995   няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ЕТ РОСИ-995   има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  www.rosi-995.com

17. ЕТ РОСИ-995   има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЕТ РОСИ-995  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ЕТ РОСИ-995  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  www.rosi-995.com

17а. ЕТ РОСИ-995   след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ЕТ РОСИ-995   не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЕТ РОСИ-995  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЕТ РОСИ-995. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ЕТ РОСИ-995   не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които

ЕТ РОСИ-995  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕТ РОСИ-995.

20. ЕТ РОСИ-995   има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

Например страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

21. ЕТ РОСИ-995    гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ЕТ РОСИ-995   защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕТ РОСИ-995  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

21а. ЕТ РОСИ-995    се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи по съответния ред или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ЕТ РОСИ-995  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

22. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЕТ РОСИ-995 , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ЕТ РОСИ-995  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ЕТ РОСИ-995  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

23. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.rosi-995.com на своя компютър.

24. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

25. Интернет магазина  www.rosi-995.com  е собственост на ЕТ РОСИ-995.

26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ЕТ РОСИ-995, съобразно българското законодателство.